นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัทจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

บทนำ
บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า

การเก็บข้อมูลลูกค้า
เราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในบางส่วนของเว็บไซต์นี้ผ่านวิธีการต่อไปนี้:
1.การสมัครสมาชิก MEEDEE
2.การซื้อขายออนไลน์
3.การให้บริการ และข้อมูลสำหรับสมาชิก
4.การบริการรับส่งข้อความ
5.กิจกรรมทางออนไลน์ต่าง ๆ
ด้วยวิธีการข้างต้น เราอาจทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลต่าง ๆ ต่อไปนี้:
คำนำหน้าชื่อ, ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, ประเทศที่พำนัก, ที่อยู่ในการส่งจดหมาย, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรเลข, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขบัตรสมาชิก MEEDEE และรหัสผ่าน, ข้อมูลบัตรเครดิต (รวมถึงชื่อเจ้าของบัตร, หมายเลขบัตร และวันหมดอายุของบัตร), ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, อาชีพ และตำแหน่ง, ชื่อผู้รับโอนสิทธิ์ และหมายเลขบัตรสมาชิก MEEDEE, ภาษาที่ต้องการใช้, ในกรณีที่คุณไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนด คุณอาจไม่สามารถใช้บางส่วนของบริการออนไลน์ที่ร้องขอได้


27 เมษายน 2561

ผู้ชม 455 ครั้ง

Engine by shopup.com