MeeDee คว้ารางวัล “ธุรกิจและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ยอดเยี่ยมแห่งปี 2018” จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

 **การันตีความมั่นใจ ด้วยรางวัลคุณภาพระดับประเทศ MEEDEE

อันดับ 1 ในใจคุณ!

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ คุณนัทภัษกร ชูศรีทอง กรรมการผู้จัดการ MeeDee เข้ารับรางวัล
เชิดชูเกียรติ “ BIZ BEAUTY INTERNATIONAL 2018 ” โครงการ VOTE AWARDS ธุรกิจและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามยอดเยี่ยม
โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙   ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

NEWS VOTE เป็นโครงการสำรวจ Brand แบรนด์ดีเด่นอันดับยอดนิยมในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
จัดทำโดย ชมรมนักข่าวธุรกิจ
BUSINESS NEWS ASSEMBLY ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยในการประกาศนี้ มีผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันธุรกิจและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ได้รับรางวัลจำนวน 100 ราย จากทั่วประเทศ โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  VOTE AWARDS  มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ SMEs ไทย ซึ่งจะพิจารณาจาก ได้แก่ บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร การวางแผนการดำเนินธุรกิจ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐาน และยึดมั่นในคุณภาพและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และพัฒนาธุรกิจไทยสู่ระดับสากล

จากงานวิจัย NEWS VOTE ซึ่งได้ทำการสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ในประเทศไทยกว่า 1000 แบรนด์ ใน 100 หมวดสินค้า โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 4000 ตัวอย่างทั่วประเทศ ครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ และยึดหลักด้านวิชาการอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ผลที่ออกมาจึง เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่ง และดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ดี และสะท้อนถึงความสำเร็จของธุรกิจในการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งเครือข่าย คุณภาพที่มั่นใจได้โดยการันตีได้จากยอดผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นมากที่ในรอบปี และจะต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 50% จึงจะผ่านเกณฑ์พิจารณารางวัลดังกล่าวMeeDee  เราพร้อมดูแลคุณ อย่างมีจรรยาบรรณ!


สนใจสมัครเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย สมัครสมาชิก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา
Hotline 095-2651519 คลิกที่นี่

 


 

 


04 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 669 ครั้ง

Engine by shopup.com